۲۸ مرداد روز جهانی عکاسی بر تمامی عکاسان مبارک باد

برای زندگی خود لنزی واید ببندیم تا زندگی را عریض ببینیم عمق میدانی باز برای دیافراگم زندگی مان تعریف کنیم تا آینده زندگی مان را روشن سازیم شارپنس را از…

ادامه خواندن ۲۸ مرداد روز جهانی عکاسی بر تمامی عکاسان مبارک باد