آموزشگاه عکاسی دارالفنون

تئاتر

00

مرداد'۹۸

سی و سومین تجربه پیش بینی نشده تئاتر

مقاله ای که مشاهده می فرمائید ” سی و سومین تجربه پیش بینی نشده تئاتر“به قلم سعید محبی ، منتقد تئاتر …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۸

نگاهی به نمایش ساعت بیست

مقاله ای که مشاهده می فرمائید “ نگاهی به نمایش ساعت بیست “به قلم سعید محبی ، منتقد تئاتر ،مولف …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۸

نگاهی به نمایش در اعماق ، حاشیه های مهم تراز متن

مقاله ای که مشاهده می فرمائید “ نگاهی به نمایش در اعماق ، حاشیه های مهمتر از متن “به قلم …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۸

وقایع نگاری یک نمایش : پلکان

مقاله ای که مشاهده می فرمائید ” وقایع نگاری یک نمایش: پلکان “به قلم سعید محبی ، منتقد تئاتر ،مولف ،محقق …

بیشتر بخوانید
X