اکران فیلم های گروه هنروتجربه اولین فیلم ارش محمودی از هنرجویان کلاس های کارگردانی اسماعیل فلاح پور در مرکز آموزشهای سینمایی دارالفنون

دیشب در  تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۹۸ اکران فیلم های گروه هنر و تجربه اولین فیلم ارش محمودی از هنرجویان کلاس های کارگردانی اسماعیل فلاح پور در دارالفنون اکران عمومی…

ادامه خواندن اکران فیلم های گروه هنروتجربه اولین فیلم ارش محمودی از هنرجویان کلاس های کارگردانی اسماعیل فلاح پور در مرکز آموزشهای سینمایی دارالفنون