آموزشگاه عکاسی دارالفنون

انتخابات شورایاری

00

مرداد'۹۸

مسابقه با موضوع انتخابات شورایاری ها

مسابقه بهترین پوستر و تبلیغات انتخابات شورایاری مرکز فرهنگی، هنری دارالفنون با همکاری «تهران رسانه»، مسابقه بهترین پوستر و تبلیغات …

بیشتر بخوانید
X