پیام تسلیت به آقای سید نیکنام هاشمی

محمد مهدی تدین موغاری مدیر مرکز آموزش های فرهنگی هنری دارالفنون در پیامی درگذشت پدرآقای سید نیک نام هاشمی را به ایشان تسلیت گفت متن پیام بدین شرح است :…

ادامه خواندن پیام تسلیت به آقای سید نیکنام هاشمی