تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان، مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون

خاک عرفات را،آب زمزم را،کوه حرا را،جرات ابراهیم را،طاقت اسماعیل را،وصال معشوق را،صاحب کعبه نصیبتان کند عید ایمان و امتحان،ایثار و احسان،قربت و قربان،عید خلیل رحمان،شکست شیطان بر شما عزیزان…

ادامه خواندن تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان، مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون