آموزشگاه عکاسی دارالفنون

افتتاحیه نمایشگاه

00

تیر'۹۸

مراسم اختتامیه وتقدیر از نفرات برگزیده اولین جشنواره عکس رمضان در قاب تصویرسه شنبه ۲۵ تیرماه برگزارمی شود

محمد مهدی تدین موغاری دبیر برگزاری نخستین جشنواره عکس رمضان درقاب تصویر از برگزاری این مراسم ساعت ۱۴ روز سه …

بیشتر بخوانید
X