مراسم اختتامیه وتقدیر از نفرات برگزیده اولین جشنواره عکس رمضان در قاب تصویرسه شنبه ۲۵ تیرماه برگزارمی شود

محمد مهدی تدین موغاری دبیر برگزاری نخستین جشنواره عکس رمضان درقاب تصویر از برگزاری این مراسم ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸ در اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان…

ادامه خواندن مراسم اختتامیه وتقدیر از نفرات برگزیده اولین جشنواره عکس رمضان در قاب تصویرسه شنبه ۲۵ تیرماه برگزارمی شود