روایت و مولفه های آن در سینما و تلویزیون

مقاله ای که مشاهده می فرمائید "  روایت و مولفه های آن در سینما و تلویزیون "به قلم اسماعیل فلاح پور،کارگردان،مولف ،محقق ومدرس سینما نگارش شده است. استاداسماعیل فلاحپور مدرس…

ادامه خواندن روایت و مولفه های آن در سینما و تلویزیون

درام و گونه های نمایشی تلویزیونی

مقاله ای که مشاهده می فرمائید " درام و گونه های نمایشی تلویزیونی  "به قلم اسماعیل فلاح پور،کارگردان،مولف ،محقق ومدرس سینما نگارش شده است. استاداسماعیل فلاحپور مدرس رشته کارگردانی آموزشگاه…

ادامه خواندن درام و گونه های نمایشی تلویزیونی