جلسه پایانی شانزدهمین دوره آموزشی فن بیان و گویندگی استاد نصراله مدقالچی

جلسه پایانی شانزدهمین دوره آموزشی فن بیان و گویندگی استاد نصراله مدقالچی در روز پنج شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ در مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون برگزار گردید برای…

ادامه خواندن جلسه پایانی شانزدهمین دوره آموزشی فن بیان و گویندگی استاد نصراله مدقالچی