دوره های ویژه تابستان ۱۳۹۷

دوره آموزشی ویژه تابستان ۱۳۹۷ اعلام شد ؛۳۵ رشته آموزشی آموزشگاه دارالفنون در تیرماه ۱۳۹۷ آغاز خواهند شد دوره های آموزشی شامل رشته های :عکاسی -تصویربرداری-تدوین -کارگردانی-فیلمنامه نویسی - انیمیشن-…

ادامه خواندن دوره های ویژه تابستان ۱۳۹۷