آموزشگاه عکاسی دارالفنون

آموزش بازیگری

00

مرداد'۹۸

نگاهی به نمایش در اعماق ، حاشیه های مهم تراز متن

مقاله ای که مشاهده می فرمائید “ نگاهی به نمایش در اعماق ، حاشیه های مهمتر از متن “به قلم …

بیشتر بخوانید

00

خرداد'۹۷

آموزش بازیگری کودک ونوجوان با مامان عموپورنگ

کلاس های جدید آموزش بازیگری کودک از تیرماه ۱۳۹۷ آغازخواهد شد دراین دوره علاوه براستادستوده حیدری خانم نعیمه نظام دوست …

بیشتر بخوانید
X