رسانه ،تلویزیون ومقوله تالیف

مقاله ای که مشاهده می فرمائید "رسانه،تلویزیون و مقوله تالیف"به قلم اسماعیل فلاح پور،کارگردان،مولف ،محقق ومدرس سینما نگارش شده است. استاداسماعیل فلاحپور مدرس رشته کارگردانی آموزشگاه سینمایی دارالفنون از کارگردانان…

ادامه خواندن رسانه ،تلویزیون ومقوله تالیف