آموزشگاه عکاسی دارالفنون

آموزشگاه سینمایی

00

مرداد'۹۸

رسانه ،تلویزیون ومقوله تالیف

مقاله ای که مشاهده می فرمائید “رسانه،تلویزیون و مقوله تالیف“به قلم اسماعیل فلاح پور،کارگردان،مولف ،محقق ومدرس سینما نگارش شده است. …

بیشتر بخوانید
X