آموزشگاه عکاسی دارالفنون

آشنایی باعکاسی

00

فروردین'۹۵

کتاب آشنایی با عکاسی به چاپ سوم رسید

کتاب آشنایی با عکاسی تالیقف استادمحمد مهدی تدین موغاری مدیر مرکز آموزش های هنری وسینماییی دارالفنون به چاپ سوم رسید …

بیشتر بخوانید
X