آموزشگاه عکاسی دارالفنون

Base

Name

رضا دیده بان

Bio

عضو هیئت موسس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر یک خراسان

دبیر اجرایی و رییس شورای سیاستگزاری کنفرانس بین المللی هنر،زبان و تکنولوژی

مدرس و مدیر گروه عکاسی و فیلمسازی دانشگاه

برگزاری بیش از ۱۰ نمایشگاه عکس گروهی و انفرادی

حضور در بیش از ۲۰ جشنواره ملی و بین المللی عکاس و فیلم

چاپ و گردآورنده ۳ کتاب عکس

X