آموزشگاه عکاسی دارالفنون

خطاطی

پنجشنبه ها ساعت ۹-۱۲ کلاس برگزار می گردد.

0 دانشجو ثبت نام کرد

   ویژگیهای خط سفیر

  خط سفیر توسط استاد احمد آریا منش پایه گذاری گردیده است، درطراحی خط سفیر فرمها و اشکال کلیه خطوط ترسیمی از جمله کوفی ،ثلث و … مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفته وازآنها تا حد امکان برداشت شده است. این برداشتها از خطوط سنتی همراه با ریشه گرفتن ازخط کرشمه و فرم ها وحرکاتی که مختص خود سفیر می باشد باعث شده که این خط از ویژگیهای خاصی برخوردارشود، خط سفیر درعین حال هم آزادی و رقص خط شکسته نستعلیق وکرشمه را وهم خشکی و انسجام خط ثلث را دارد، این ویژگی را در ترکیب بندی و در حس درونی خط میتوان مشاهده کرد.

  خط سفیر میتواند به سه شکل تحریر و ترسیم گردد:

  ۱- ایجاد فضاها و فرمهای گرافیکی (لوگو و آرم)

  ۲- ترکیب بندی های ساده و پیچیده

  ۳- سطر نویسی

  علاوه بر آن خط سفیرهم قابلیت عربی نویسی و هم فارسی نویسی را دارد.

  قامت بلند،حرکات ومنحنی های بر گرفته از هنر شرقی به همراه حرکات سماع گونه قلم ازویژگیهای دیگر خط سفیر است.

  این خط مانند تمام خطوط متداول از قاعده مندی خاص خود برخورداراست.

  این کلاس در یک دوره یکساله تعریف شده است و شهریه آن بصورت ماهیانه دریافت میگردد، لذا هنرجو مختار است تا هر سطحی از دوره راکه علاقه مند میباشد ادامه دهد.

  [poll id=”3″]

  شرکت در دوره10 ظرفیت باقیمانده
  • تومان250,000
  • 4 روز
  • 10 ظرفیت
  • گواهی پایان دوره
  • علاقه مندی ها

  جست و جوی پیشرفته دوره ها

  X