آموزشگاه عکاسی دارالفنون

تدوین و میکس کاربردی

تعداد کل دانشجویان دوره1

شرکت در دوره9 ظرفیت باقیمانده
  • تومان1,180,000
  • 12 روز
  • 10 ظرفیت
  • گواهی پایان دوره
  • علاقه مندی ها

جست و جوی پیشرفته دوره ها

X