آموزشگاه عکاسی دارالفنون

کار گاه های آموزشی

کارگاه ازایده تامتن

(  نقد و بررسی )
 0تومان500,000

نگرش اثر هنری

(  نقد و بررسی )
 0تومان190,000

مستند سازی(ترم ۱)

(  نقد و بررسی )
 0تومان1,180,000

دسته بندی های دوره

نتایج فیلتر

جست و جوی پیشرفته دوره ها

X