آموزشگاه عکاسی دارالفنون

مقالات

00

مرداد'۹۸

نگاهی به سریال افسارگسیخته

مقاله ای که مشاهده می فرمائید ” نگاهی به سریال افسار گسیخته “به قلم اسماعیل فلاح پور،کارگردان،مولف ،محقق ومدرس سینما …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۸

نگاهی بر سریال خانه پوشالی

مقاله ای که مشاهده می فرمائید “نگاهی بر سریال خانه پوشالی“به قلم اسماعیل فلاح پور،کارگردان،مولف ،محقق ومدرس سینما نگارش شده …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۸

نگاهی بر سریال گمشده

مقاله ای که مشاهده می فرمائید “نگاهی بر سریال گمشده“به قلم اسماعیل فلاح پور،کارگردان،مولف ،محقق ومدرس سینما نگارش شده است. …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۸

تهیه ­کننده تلویزیونی مولف

مقاله ای که مشاهده می فرمائید ” تهیه ­کننده تلویزیونی مولف “به قلم اسماعیل فلاح پور،کارگردان،مولف ،محقق ومدرس سینما نگارش …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۸

روایت و مولفه های آن در سینما و تلویزیون

مقاله ای که مشاهده می فرمائید ”  روایت و مولفه های آن در سینما و تلویزیون “به قلم اسماعیل فلاح …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۸

درام و گونه های نمایشی تلویزیونی

مقاله ای که مشاهده می فرمائید ” درام و گونه های نمایشی تلویزیونی  “به قلم اسماعیل فلاح پور،کارگردان،مولف ،محقق ومدرس …

بیشتر بخوانید
X