آموزشگاه عکاسی دارالفنون

مقالات عکاسی

00

بهمن'۹۵

وظایف سه گانه نوردرعکاسی وفیلمبرداری

تهیه وتالیف آموزشگاه عکاسی دارالفنون گزیده ای از فصل ششم کتاب عکاسی کاربردی تالیف استاد محمد مهدی تدین موغاری مدرس …

بیشتر بخوانید

00

بهمن'۹۵

نوردهی چندگانه

نوردهی چندگانه   نوردهی چندگانه بدین معنی است که شما دو یا چند عکس را باهم ترکیب می کنید تا …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۵

ضد لرزش

ضد لرزش استفاده از دکمه شاتر دوربین گاهی اوقات کمی اشکال ایجاد می کند.همیشه راحت ترین  جا نیست و برخی …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۵

نورمصنوعی درعکاسی

گردآوری وتالیف آموزشگاه عکاسی دارالفنون گزیده ای از فصل ششم کتاب عکاسی کاربردی تالیف استاد محمد مهدی تدین موغاری مدرس …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۵

نورطبیعی در عکاسی

تهیه وتالیف آموزشگاه عکاسی دارالفنون گزیده ای از فصل ششم کتاب عکاسی کاربردی تالیف استاد محمد مهدی تدین موغاری مدرس …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۵

تراز و عکاسی معماری

تراز و عکاسی معماری وقتی نوبت به عکس گرفتن از ساختمان و مناظر می رسد، تراز کردن خطوط در تصویر …

بیشتر بخوانید
X