آموزشگاه عکاسی دارالفنون

دسته‌بندی نشده

00

اردیبهشت'۹۸

00

اردیبهشت'۹۸

00

اردیبهشت'۹۸

00

اردیبهشت'۹۸

بازدیدوزیرفرهنگ وارشاداسلامی ازفعالیتهای مرکزآموزش های هنری وسینمایی دارالفنون

سید عباس صالحی وزیرفرهنگ وارشاداسلامی ازفعالیتهای مرکزآموزش های هنری وسینمایی دارالفنون در سی وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر بازدید کرد. …

بیشتر بخوانید
X