آموزشگاه عکاسی دارالفنون

جشنواره های دارالفنون

00

خرداد'۹۸

دبیربرگزاری اولین جشنواره عکس رمضان درقاب تصویر ازاهدای جوایز منتخبین درتیرماه خبرداد

دبیربرگزاری اولین جشنواره عکس رمضان درقاب تصویر از داوری آثارمنتخب خبرداد. محمد مهدی تدین موغاری دبیر اولین جشنواره عکس رمضان …

بیشتر بخوانید

00

خرداد'۹۸

جشنواره عکس رمضان در قاب تصویر

اهداف جشنواره: روایت تصویری نیایش وآئین های ماه مبارک رمضان نمایش وحدت ومعنویت در مسجد مستندسازی سبک زندگی ایرانی واسلامی …

بیشتر بخوانید

00

اردیبهشت'۹۸

هیات داوران اولین جشنواره عکس رمضان در قاب تصویر

اعضای هیات داوران اولین جشنواره عکس رمضان درقاب تصویر معرفی شدند . براساس اعلام دبیرخانه این جشنواره اعضای هیات داوران …

بیشتر بخوانید
X