آموزشگاه عکاسی دارالفنون

تئوری کاردانش

00

مرداد'۹۷

نمرات پایان دوره مهارت کاردانش آزمون تیرماه ۱۳۹۷وزارت فرهنگ وارشاداسلامی در رشته های عکاسی،گرافیک رایانه،طراحی صفحات وب،چهره سازی

نمرات آزمون هنرجویان کاردانش رشته عکاسی رتوش آتلیه عکاسی رنگی عکاسی سیاه وسفید طراحی رنگی طراحی سیاه و سفید نام …

بیشتر بخوانید

00

بهمن'۹۵

عکاسی رنگی-سری اول

۱- کدامیک ازفیلم ها نسبت به نور قرمز و سبز ایمن محسوب می شوند ؟ الف ) مونوکروماتیک       ب )   …

بیشتر بخوانید

00

بهمن'۹۵

عکاسی سیاه وسفید -سری اول

۱-منظور ازکدام گزینه سطح حساس به نور در ساختمان فیلم های  عکاسی می باشد؟ الف )  کلرید سدیم  ب )  …

بیشتر بخوانید

00

بهمن'۹۵

عکاسی آتلیه ای -سری اول

۱-  فیلمهای دارای حساسیت زیاد برای عکاسی ازچه موضوعاتی مناسب ترند؟  الف ) محیط کم نور      ب )  عکاسی ورزشی …

بیشتر بخوانید
X