آموزشگاه عکاسی دارالفنون

مجوز و اعتبارات

 •         مجوز شماره۴۸۲۳/۸۸/۱۵۳ آموزشگاه آزادسینمایی دارالفنون ، ازدفتر مطالعات وبرنامه ریزی فعالیتهای سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 •          مجوزشماره ۸۷۱۴۳۴۰/۴/۱ الف –ت مرکز مهارت آموزی کاردانش بزرگسالان ، ازاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران جهت برگزاری دوره های مهارت آموزی کاردانش ، براساس توافقنامه همکاری وزارت آموزش وپرورش و وزارت ارشاد اسلامی.
 •          مجوزشماره ۲۲۹ / ۵۷۲ / ۸۸۰۷ / ت آموزشگاه آزادهنرهای تجسمی دارالفنون ازدفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 •          مجوز ۶۸۰۸/۵-۵ مجتمع فنی وحرفه ای ملل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت رفاه کار و امور اجتماعی
 •         دارای گواهینامه های مدیریت کیفت ISO-2000 & ISO 9001
 •         دارای نشان تجارت الکترونیک اول
 •         دارای اعتبار نامه و تایید فرایند آموزشی از نمایندگی دانشگاه کمبریج انگلستان IRO18
 •         دارای اعتبار نامه از انجمن کار آفرینان فنی و حرفه ای
 •         دریافت تقدیرنامه از دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی هنری وزارت ارشاد
 •         دریافت تقدیرنامه از اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان تهران
 •         دریافت تقدیر نامه از سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کارو امور اجتماعی
 •         دریافت تقدیر نامه از واحد آموزش اداره کل فرهنگ وارشاد استان تهران
 •         دریافت تقدیرنامه از اداره ارشاد شمیرانات
 •         دریافت تقدیر نامه از دومین نمایشگاهَ تخصصی هنر و فناوری رسانه دانشکده صدا و سیما
 •         دریافت تقدیر نامه از سومین جشواره فیلم پلیس
 •         دریافت کننده لوح تقدیر از جشنواره فیلم بین المللی فیلم رشد
 •         دریافت تقدیرنامه در چهارمین ،پنجمین ، ششمین ،هفتمین،هشتمین،نهمین ،دهمین ویازدهمین
 •         جشنواره بین المللی تخصصی دوربین های دیجیتال وتجهیزات وابسته DIF
 •         دریافت تقدیر نامه از اولین جشنواره تابستانی پایتخت شهرداری تهران
 •         دریافت تقدیرنامه از رسانه های عاشورایی
 •         دریافت ده ها تقدیرنامه ،تندیس ولوح سپاس ازسازمانها،نهادها وجشنواره های فرهنگی هنری
 •         هیات داوران آموزشگاه سینمایی دارالفنون دربخش تجلی اراده ملی جشنواره بین المللی فیلم فجر
 •         هیات داوران آموزشگاه سینمایی دارالفنون درجشنواره بین المللی فیلم رشد
 •         هیات داوران آموزشگاه سینمایی دارالفنون درجشنواره خط عابر پیاده
 •         برگزار کننده آزمون های عملی ادواری به درخواست وزارت فرهنگ وارشاداسلامی
 •         برگزارکننده آزمون عملی مربیگری عکاسی وتصویربرداری بدرخواست سازمان آموزش فنی وحرفه ای
 •         حضورفعال درسی امین وسی ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر
 •         برگزاری کانون نقد عکس ، همکاری با کانون عکاسان فیلم نگاه

مجوزهای دارالفنون

مجوز

  اعتبار نامه انجمن کار آفرینان فنی و حرفه ای [ دارالفنون ]

 

مجوز

تقدیرنامه آموزش توسعه فعالیتهای فرهنگی هنری [ دارالفنون ]

 

تقدیر نامه

تقدیر نامه  واحد آموزش فرهنگی وهنری [ دارالفنون ]

 

لوح تقدیر دارالفنون

لوح تقدیر [ دارالفنون ]

 

X