آموزشگاه عکاسی دارالفنون

عکاسی رنگی-سری اول

۱- کدامیک ازفیلم ها نسبت به نور قرمز و سبز ایمن محسوب می شوند ؟

الف ) مونوکروماتیک      

ب )   اورتو کروماتیک          

ج )   پانکروماتیک          

د ) هیچکدام 

 

۲- فیلم های لیت ازکدام دسته از فیلم های عکاسی محسوب می شوند؟

الف )   پانکروماتیک          

ب )   اورتوکروماتیک           

ج )   مونو کروماتیک          

د )  همه موارد

 

۳- فیلم های  ارتوکروماتیک نسبت به چه نوری ایمن محسوب می شوند؟

الف )   نور قرمز   

ب )   نورسبز     

ج )   نورآبی            

د )   همه موارد صحیح است

 

۴- فیلم های پانکروماتیک به کدام طیف های نور حساس هستند؟

الف )   نور سبز قرمز           

ب )  تمامی طیف های نور           

ج )   نور سبز و آبی          

د )   هیچکدام

 

۵- منظور از فیلم Ultra Fast Film  چیست؟

الف ) حساسیت فوق العاده کم          

ب )  حساسیت کم       

ج )  حساسیت زیاد      

د )  حساسیت فوق العاده زیاد

 

۶- حساسیت به نور فیلم ها را باچه علامتی مشخص می کنند؟

الف )   ASA          

ب )   ISO          

ج )  DIN          

د )   همه موارد

 

۷- کدام گزینه ازفیلم های با حساسیت فوق العاده کم می باشد؟

الف )   ۳ تا ۱۲ ISO           

ب )   ۱۶ تا ۳۲ ISO          

ج )   ۲۰۰ تا ۴۰۰ ISO          

د )   ۸۰۰ تا ۶۴۰۰ISO

۸- نیازفیلم های با حساسیت کم به نور چگونه است؟

الف )  خیلی کم     

ب )   کم            

ج )   زیاد          

د )   به نوع فیلم بستگی دارد

 

۹- اندازه املاح نقره در فیلم با حساسیت کم چگونه است؟

الف )   بسیار ریز          

ب ) به نوع فیلم بستگی دارد     

ج )   نامنظم ومخلوط     

د )  بسیار درشت

 

۱۰- اگر بخواهند عکسی را  بزرک کنندبهتر است ازچه نوع حساسیت فیلم  استفاده شود؟

الف ) حساسیت متوسط 

ب )  حساسیت کم          

ج ) حساسیت زیاد       

د ) حساسیت فوق العاده زیاد

۰ پاسخ در "عکاسی رنگی-سری اول"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X