آموزشگاه-عکاسی-دارالفنون-2

جلسه پایانی یکصد و هجدهمین دوره آموزش عکاسی کاربردی در مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون

 

آموزش عکاسی کاربردی و حرفه ای دارالفنون

 

جلسه پایانی یکصدو هجدهمین دوره آموزش عکاسی کاربردی درمرکز آموزش های هنری وسینمایی دارالفنون
کلاس های عکاسی کاربردی استادمحمد مهدی تدین موغاری ( روزهای چهارشنبه) اول آبان ماه ۹۸ به پایان رسید .برای اطلاع از دوره های جدید با این مرکز تماس حاصل فرمایید.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp