آموزشگاه-تدوین-دارالفنون

جلسه پایانی هشتاد و هفتمین دوره آموزش تدوین حرفه ای در مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون

جلسه پایانی هشتاد و هفتمین دوره آموزش تدوین حرفه ای در روز پنج شنبه ۹ آبان ماه ۹۸ در مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون توسط استاد ارجمند جناب آقای محمد سعید خسروی برگزار گردید

برای اطلاع از دوره جدید آموزش تدوین با واحد آموزش این مرکز تماس حاصل فرمایید: ۶۶۵۷۳۰۰۰/۶۶۵۷۲۰۰۰

این مقاله را به اشتراک بگذارید

Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp