آموزشگاه عکاسی دارالفنون

ثبت نام دوره ها

 

ردیف عنوان دوره تاریخ شروع مدت برنامه مدرس دوره قیمت برنامه محل برگزاری وضعیت
۱ عکاسی کاربردی ۹آبان ساعات تشکیل ۴شنبه ساعت ۱۶ ۲۳ جلسه محمد مهدی تدین ۱میلیون و۱۸۰ هزار تومان ۳۰۲ در حال ثبت نام
۲ عکاسی حرفه ای ۹آبان ساعات تشکیل ۴شنبه ساعت ۱۶ ۲۳ جلسه محمد مهدی تدین ۳میلیون و۶۸۰ هزار تومان ۳۰۲ در حال ثبت نام
۳ تدوین ۱۹آبان ساعات تشکیل شنبه ساعت ۱۵تا ۱۸ ۱۲ جلسه محمدسعید خسروی ۱میلیون و۱۸۰ هزار تومان ۲۰۳ در حال ثبت نام
۴ گویندگی ۱۰آبان  ساعات تشکیل  ۵شنبه ۱۵تا ۱۸ ۷ جلسه استاد مدقالچی ۸۸۰ هزار تومان اتاق صدا در حال ثبت نام
۵ کارگردانی۱و۲ ۲۴آبان ساعات تشکیل ۵شنبه ۱۰تا ۱۳ ۲۳ جلسه مسعود آب پرور ۱میلیون و۱۸۰ هزار تومان ۳۰۲ در حال ثبت نام
۶ فیلمنامه نویسی۲ ۲۳ جلسه ۱میلیون و۱۸۰ هزار تومان ۳۰۲ در حال ثبت نام
۷ تدوین ۹آبان ساعات تشکیل ۴شنبه ساعت ۱۶ ۲۳ جلسه ۱میلیون و۱۸۰ هزار تومان ۳۰۲ در حال ثبت نام
۸ عکاسی کاربردی ۹آبان ساعات تشکیل ۴شنبه ساعت ۱۶ ۲۳ جلسه ۱میلیون و۱۸۰ هزار تومان ۳۰۲ در حال ثبت نام
۹ عکاسی کاربردی ۹آبان ساعات تشکیل ۴شنبه ساعت ۱۶ ۲۳ جلسه ۱میلیون و۱۸۰ هزار تومان ۳۰۲ در حال ثبت نام
۱۰ عکاسی کاربردی ۹آبان ساعات تشکیل ۴شنبه ساعت ۱۶ ۲۳ جلسه ۱میلیون و۱۸۰ هزار تومان ۳۰۲ در حال ثبت نام
۱۱ عکاسی کاربردی ۹آبان ساعات تشکیل ۴شنبه ساعت ۱۶ ۲۳ جلسه ۱میلیون و۱۸۰ هزار تومان ۳۰۲ در حال ثبت نام
۱۲ عکاسی کاربردی ۹آبان ساعات تشکیل ۴شنبه ساعت ۱۶ ۲۳ جلسه ۱میلیون و۱۸۰ هزار تومان ۳۰۲ در حال ثبت نام
۱۳ عکاسی کاربردی ۹آبان ساعات تشکیل ۴شنبه ساعت ۱۶ ۲۳ جلسه ۱میلیون و۱۸۰ هزار تومان ۳۰۲ در حال ثبت نام

 

۰ پاسخ در "ثبت نام دوره ها"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X