بازدیدوزیرفرهنگ وارشاداسلامی ازفعالیتهای مرکزآموزش های هنری وسینمایی دارالفنون

سید عباس صالحی وزیرفرهنگ وارشاداسلامی ازفعالیتهای مرکزآموزش های هنری وسینمایی دارالفنون در سی وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر بازدید کرد.
در این بازدید که ساعت ۱۷ روزپنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ درTECH SHOW پردیس سینمایی چهارسو انجام شد سید عباس صالحی وزیرفرهنگ وارشاداسلامی درجریان فعالیتهای آموزشی مرکز آموزش های هنری وسینمایی دارالفنون قرارگرفت.
در این دیدار محمد مهدی تدین موغاری مدیرمرکز آموزش های هنری وسینمایی دارالفنون ضمن قدردانی از حضور وتوجه وزیر محترم فرهنگ وارشاداسلامی خواستارتوجه بیشتر به حوزه آموزش های سینمایی شد.تدین با اشاره به تشدید تحریم ها وافزایش غیر قابل تصور تجهیزات وابزار تخصصی درحوزه های عکاسی ، سینما وتلویزیون تخصیص اعتبار جهت تجهیزآموزشگاه های سینمایی وحمایت از فارغ التحصیلان این مراکز را خواستارشد..

این مقاله را به اشتراک بگذارید

Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp