آموزشگاه عکاسی دارالفنون

اسامی هنرجویان تقدیر شده مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون

 

در ذیل اسامی هنرجویانی است که تقدیرنامه خود را از این مرکز دریافت نکرده اند لطفا بر دریافت تقدیر نامه خود به واحد آموزش مراجعه فرمایید:

 

” تقدیرنامه های هنرجویان مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون ”
ردیف نام و نام خانوادگی صلح بصیرت DIF ۲۲ بهمن نقش بهار خلق اثارهنری سلامت شهری
۱ احمد خزائی *
۲ احمد جلالی مقدم *
۳ حسین وصال *
۴ حسن همائی نژاد *
۵ یونس باکیده *
۶ امیرحسین موسوی *
۷ عبدالحمید نکوبار *
۸ علی نصیر *
۹ اسماعیل خلخالی *
۱۰ حسین وحیدنیا *
۱۱ فاطمه امید جمال *
۱۲ محمد شکوری *
۱۳ نیما دو دانگه حسن کیاده *
۱۴ علی رحم دل *
۱۵ عبدالکریم موسوی *
۱۶ شوهره گنجه *
۱۷ زینب صابر *
۱۸ محمدجواد فرمانی *
۱۹ سعیده ریاضی * *
۲۰ محمدرضا پوریا مهر *
۲۱ احمد تیموری *
۲۲ محمدصادق حسینی *
۲۳ احمد نامی پور *
۲۴ علی محمدی *
۲۵ رضا ستوده فر *
۲۶ بهزاد نعلبند رضائیه *
۲۷ سهی بانو ذوالقدر *
۲۸ محمدرضا صفار خوش اقبال *
۲۹ سجاد محمودی لیزردی *
۳۰ محمدحسن باقری *
۳۱ مریم باقری *
۳۲ مائده زراعت *
۳۳ سجاد تنها *
۳۴ سعید روستایی *
۳۵ سید علی طباطبایی *
۳۶ سید مصطفی صادقی *
۳۷ مهدی جوادپور *
۳۸ ناصر کل نظری *
۳۹ محسن مرادی *
۴۰ محمد عزیزی *
۴۱ عطا رنجبر زیدانلو *
۴۲ بیتا خداوردی زاده *
۴۳ احمدرضا کریمی *
۴۴ مریم بختیاری *
۴۵ داود جلیلی *
۴۶ فرشاد عیسی پور *
۴۷ محمد نورمحمدیان *
۴۸ سیامک احمدی *
۴۹ سعادت خیراله پور *
۵۰ فاطمه خشایار *
۵۱ مهسا ربیعی گندمان *
۵۲ محمد آهنگر *
۵۳ مهدی کشایی *
۵۴ امین برنجکار *
۵۵ امیر لشکری *
۵۶ زهرا الوندی *
۵۷ صفا اسدیان *
۵۸ کیانوش زاده یوسف *
۵۹ فاطمه یزدان پناه *
۶۰ داریوش کرمیار *
۶۱ سوگند توانا * *
۶۲ سعید گنجی *
۶۳ علی فلاح *
۶۴ امیر سلاخی *
۶۵ سلمان بحری *
۶۶ مهدی نادمی *
۶۷ محمدرضا گنجی *
۶۸ محسن علی بیگی *
۶۹ احسان شاه قلعه *
۷۰ محید رجب سواد کوئی *
۷۱ مینا نصوحی *
۷۲ حامد شجاع *
۷۳ محمد مهدی فیاض *
۷۴ علیرضا ربیعی *
۷۵ عباس مشهدی *
۷۶ مژده رئیس صفری *
۷۷ مهدی کریمی *
۷۸ محمدعلی پوراحمدی *
۷۹ مهسا آذربخش *
۸۰ آتنا گلستانیان *
۸۱ فاطمه تاجیک *
۸۲ احمد بلباسی *
۸۳ فرزانه عابدی *
۸۴ آرش منیعی *
۸۵ حمید ادبی *
۸۶ راحله عبدی *
۸۷ سحر بهرامی *
۸۸ امین اخوان محمدمرادی * *
۸۹ فرشاد فتحی *
۹۰ مهدی حسنی *
۹۱ جعفر روستایی *
۹۲ زهرا حاجی قاسم *
۹۳ احد محمودنژاد *
۹۴ داود عباسی *
۹۵ ایمانه دشتی *
۹۶ علی ایزد پرست *
۹۷ زهرا باغبان *
۹۸ رویا غلامی *
۹۹ یوسف ادبی *
۱۰۰ مهسا طاهرخانی کوجری
*
۱۰۱ امیرنیما میرصمدی *
۱۰۲ رشید سلمانی *
۱۰۳ مهسا آذربخش *
۱۰۴ سعیده سلیمانی *
۱۰۵ ریحانه نخعی *
۱۰۶ فاطمه صفاری *
۱۰۷ محمد پورشادمان *
۱۰۸ الهام احمدی *
۱۰۹ مژگان سادات میرفاطمی *
۱۱۰ الهام حسینی زاده *
۱۱۱ فاطمه کرمانی *
۱۱۲ زینب ملکی *
۱۱۳ محمد ابراهیم خلرزاده *
۱۱۴ راضیه حنیفه زاده *
۱۱۵ سارا فتح الهی *
۱۱۶ مرضیه صادقی *
۱۱۷ فائزه حاج ابوالحسنی *
۱۱۸ نفیسه حسینی *
۱۱۹ مرضیه سادات گرامیان *
۱۲۰ مهین کوهستانی *
۱۲۱ اشکان حسینی *
۱۲۲ مهدی میرزا محمد *
۱۲۳ نگار طهوری *
۱۲۴ سید لاله مشهدی *
۱۲۵ ملیکا عابدینی *
۱۲۶ ملیکا موسی پور *
۱۲۷ محمد علی پورایوانی *
۱۲۸ الهه ابراهیمی *
۱۲۹ فاطمه خدابخشی *
۱۳۰ شبنم قجر *
۱۳۱ باران بهرامی *
۱۳۲ مهسا عابدینی *
۱۳۳ علیرضا جولایی *
۱۳۴ محمد خبازی علوی *
۱۳۵ محمد امیر محمودآبادی *
۱۳۶ سمیرا استوی *
۱۳۷ کیمیا بیک محمدی *
۱۳۸ سمانه پورداود *
۱۳۹ هوشنگ خداداد *
۱۴۰ وحید شهبازی *
۱۴۱ هادی آقامحمد قلی مقدس *
۱۴۲ محمدامیر محمودآبادی برچلویی *
۱۴۳ محمد لطفی *
۱۴۴ سیدمحمد رضا موحدی کاشانی زواره *
۱۴۵ مجتبی شقاقی *
۱۴۶ یاسمن حاجی علیپور *
۱۴۷ زهرا غلامعلی *
۱۴۸ امین مقدم *
۱۴۹ امین عباسی گواری *
۱۵۰ پاتریک مرد روسیان *
۱۵۱ مهدی خلیلی *
۱۵۲ علی اکبر عطایی *
۱۵۳ فخرالسادات نوریان *
۱۵۴ فاطمه ملکی *
۱۵۵ ایمان خلیلی *
۱۵۶ ژیلا حسنی *
۱۵۷ مهشید دو دانگه *
۱۵۸ بابک کنعانی *
۱۵۹ مهران فهیمی *
۱۶۰ سید علی سده ای *
۱۶۱ هادی شمس ثانی *
۱۶۲ زهرا ابراهیمی *
۱۶۳ عالیه الوندی *
۱۶۴ نفیسه امینی *
۱۶۵ مریم حسنعلی *
۱۶۶ سمیه بیک محمدلو *
۱۶۷ مهدی کیهان *
۱۶۸ محمدرضا طاهریان *
۱۶۹ علی شکرخوار *
۱۷۰ روزبه باران دوست *
۱۷۱ محمدعلی مقصودیان *
۱۷۲ مرضیه ملا ابراهیم *
۱۷۳ زهره آذین *
۱۷۴ رویا امامی *
۱۷۵ محمدخالد فبضی *
۱۷۶ مینا قربانی قرخلو *
۱۷۷ پریسا عبدی *
۱۷۸ نیما نعیمی *
۱۷۹ محمد رضا جنیدی *
۱۸۰ مهدی برمخشاد *
۱۸۱ فاطمه مزلقانی *
۱۸۲ مژگان سوری *
۱۸۳ زهرا ضرابی *
۱۸۴ محمدرضا ابوطالبی *
۱۸۵ کتایون ریاحی *
۱۸۶ رضا تمنایی *
۱۸۷ زهرا آریا منش *
۱۸۸ سید امین مصلح تهرانی *
۱۸۹ رعنا فلاح صفا *
۱۹۰ محیا قنادی *
۱۹۱ سید کاظم خانه رزم *
۱۹۲ مروارید خالقی *
۱۹۳ مریم رییسی پور *
۱۹۴ هادی خدابنده *
۱۹۵ محمد زارع *
۱۹۶ زهرا خرم لو *
۱۹۷ فاطمه خسروی * *
۱۹۸ مصطفی شهبازی *
۱۹۹ سعیده بیک محمدلو *
۲۰۰ زهره غلامی * *
۲۰۱ مجید زارع *
۲۰۲ نیما مقتدر *
۲۰۳ پارمیدا بهروز *
۲۰۴ شهاب طایفه زندیان *
۲۰۵ پگاه فرهادی نسب * *
۲۰۶ زهرا خادمی *
۲۰۷ اعظم کفایی فرد *
۲۰۸ مجتبی خسروی *
۲۰۹  حمیدرضا شایان شکیب *
۲۱۰ زهرا حیدری *
۲۱۱ علی محمد طائمه *
۲۱۲ امیر صحابی *
۲۱۳ ارسلان صمدیان زاد *
۲۱۴ راحله فتح علی بیگی *
۲۱۵ لیلا سادات رحیمی *
۲۱۶ کامبیز کرمی *
۲۱۷ زهرا شهبازیان *
۲۱۸ پوریا میرزا آقایی *
۲۱۹ اکرم علی محمدی *
۲۲۰ سمانه سپیده بنی اسدی *
۲۲۱ حمیده عباسی *
۲۲۲ عاطفه قاسمی *
۲۲۳ مهدی اصغر *
۲۲۴ طلیعه سادات اسماعیلی *
۲۲۵ فریده کوه بر *
۲۲۶ ملیحه خاکپور *
۲۲۷ سمیه خداکرم *
۲۲۸ عنایت اله برخورداری *
۲۲۹ علیرضا رمضانی *
۲۳۰ مهدی اسفندیاری *
۲۳۱ زیبا زمانی *
۲۳۲ زینب جاوید *
۲۳۳ زیبا نوری شورابی *
۲۳۴ سمانه حاجیان *
۲۳۵ مژگان محمدزاده *
۲۳۶ رقیه آزاد مغانلو *
۲۳۷ سیده نیلوفر محمودیان *
۲۳۸ حمیدرضا بازرگانی *
۲۳۹ هاجر بیک محمدی *
۲۴۰ حسین ساکی *
۲۴۱ ندا رضائیان حق *
۲۴۲  امیر قیومی *
۲۴۳ نیما مقتدر *
۲۴۴ صهبا رفیعی سامانی *
۲۴۵ امیرحسین کمالی *
۲۴۶ محمدرضا بهرام زاده *
۲۴۷ شبنم علوی موسوی *

 

۱۳۹۸-۰۷-۰۹

۰ پاسخ در "اسامی هنرجویان تقدیر شده مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X