آموزشگاه عکاسی دارالفنون

آزمون ۲۵ دی ماه ۹۵

عکاسی

 

ردیف نام و نام خانوادگی عکاسی مقدماتی عکاسی میانی تصویربرداری
نمره تئوری نمره عملی نمره تئوری نمره عملی
۱ پروانه رمضانی ۱۶ ۱۷
۱۶ ۱۶
 –
۲ محمد محمدی ۱۱ ۱۵
۱۱  ۱۵  ۱۶
۳ شهناز جعفری ۱۸  ۱۸ ۲۰ ۲۰
 –
۴ مرضیه صادقی ۱۸ ۲۰
   –
۵ الهام مومنی ۱۲  ۱۵    –
۶ زهرا عرب نژاد ۱۶  ۱۷ ۱۵ ۱۶
 –
۷ فرانک صادقی ۱۵ ۱۶
   –
۸ زینب وطن خواه ۱۷ ۱۶
   –
۹ ندا نوروزی ۱۴ ۱۷
۱۸ ۱۷
 –
۱۰ یاسمن حاجی علی پور ۱۵  ۱۷ ۱۷ ۱۷
 –
۱۱ مریم رئیسی پور ۱۴  ۱۷ ۱۶ ۱۸
 –
۱۲ فاطمه رضائی ۱۶  ۱۷ ۱۶  ۱۶  –
۱۳ سیده زهره میر حسینی ۱۷ ۱۷
۱۷ ۱۷
 –
۱۴ زهرا کیوان سوادکوهی ۱۵ ۱۷
۱۹ ۱۸
 –
۱۵ فاطمه قاسمیان ۱۴ ۱۵
۱۷ ۱۷
 –
۱۶ طلیعه سادات اسماعیلی ۱۶  ۱۷ ۱۸ ۱۸
 –
۱۷ شیما جغراتی ۱۷  ۱۷    –
۱۸ رضا رفسنجانی ۱۰  ۱۵ ۱۶ ۱۶
 –
۱۹ محمدرضا باقری ۱۲  ۱۵ ۱۲ ۱۵
 –

 

گویندگی

 

ردیف نام و نام خانوادگی نمره تئوری گویندگی نمره عملی گویندگی
۱ علیرضا صدیق احمدی ۱۹ ۱۴
۲ محمد مهدی حیدری ۲۰ ۱۴
۳ بهنام مختاری ۱۸ ۱۴
۴ محمدرضا منتظر ۱۸ ۱۵
۵ حسن عقیقی ۱۸ ۱۵
۶ الهام استوار ۱۸/۵ ۱۵
۷ بهاره بابالو ۱۹ ۱۵
۸ فاطمه حمزوی ۱۸/۵ ۱۴
۹ سمیرا استوی ۱۸ ۱۴
۱۰ مهدیه سادات موسوی ۱۹/۵ ۱۵/۵
۱۱ داود رمضانی ۱۹ ۱۶
۱۲ الهام مهندس سامانی ۱۹ ۱۲
۱۳ الهام قاسمی ۲۰ ۱۵/۵

 

تدوین فیلم و عکس

 

ردیف نام و نام خانوادگی پریمیر ادیوس افتر افکت افتر افکت
نمره تئوری نمره عملی نمره تئوری نمره عملی نمره تئوری نمره عملی
۱ بهنام مختاری ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰  –  –
۲ مریم نباتی ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰  –  –
۳ ابراهیم طهماسبی حمید ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰  –  –
۴ محمد آقابابایی پور ۲۰  ۲۰ ۱۹  ۲۰  –  –
۵ امیر براری  ۱۹ ۲۰  ۱۹  ۲۰  –  –
۶ افشین خداداد  ۲۰ ۲۰  ۱۹  ۲۰  –  –
۷  اشکان خداداد  ۱۹  ۲۰  ۲۰ ۲۰  –  –
۸ مهدی کدخدازاده  ۲۰ ۱۹  ۱۹  ۱۹  –  –
۹ داود لطفی ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۹  —  –
۱۰  غزاله صفی یاری  ۱۹  ۱۹ ۱۹ ۱۹  –  –
۱۱ امیر حسین کرمیار  ۱۹ ۱۸  ۱۹ ۱۸  –  –
۱۲ پریسا ورزنده ۱۸ ۲۰  ۱۷ ۲۰  –  –
۱۳  مهین قلی نژاد  ۱۸  ۱۸  ۲۰  ۱۸  –  –
۱۴ شیرین آقا ملا ۱۹  ۱۷ ۱۸ ۱۷  –  –
۱۵  محمود عشقی لطفی عدم ارائه پروژه عدم ارائه پروژه  عدم ارائه پروژه عدم ارائه پروژه  –  –
۱۶  سید جواد حسینی  –  –  ۱۶  ۲۰
۱۷ محمد برزویی  –  –  –  –  عدم ارائه پروژه  عدم ارائه پروژه
۱۳۹۵-۱۱-۲۳

۱ پاسخ در "آزمون ۲۵ دی ماه ۹۵"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X