آموزشگاه عکاسی دارالفنون

آزمون آزاد تیر ماه ۹۶

رشته نام و نام خانوادگی مقدماتی-تئوری مقدماتی-عملی میانی-تئوری میانی-عملی
عکاسی کاربردی ابراهیم طهماسبی ۱۸  عدم ارائه پروژه ۲۰
عکاسی کاربردی فریده کوه بر ۱۶ ۱۷
عکاسی کاربردی امیر براری ۱۸ عدم ارائه پروژه ۱۸
عکاسی کاربردی سینا مسعود موغاری ۱۷ عدم ارائه پروژه ۱۸
عکاسی کاربردی سید محمد رضا موسوی ۱۶ عدم ارائه پروژه ۱۵
عکاسی کاربردی عبدالباسط عیسی زاده ۱۷ ۱۹
عکاسی کاربردی وحید شهبازی ۲۰ عدم ارائه پروژه ۱۷
عکاسی کاربردی پیمان پاشازاده ۱۷ عدم ارائه پروژه ۱۶
عکاسی کاربردی سید محمد سید شیرازی ۱۶ عدم ارائه پروژه ۱۷
عکاسی کاربردی شهرزاد قیم اشرفی ۱۸ ۱۷
عکاسی کاربردی مهسا قسمتی ۱۸ عدم ارائه پروژه ۱۷
عکاسی کاربردی عاطفه قاسمی ۱۸ ۱۷
عکاسی کاربردی مریم رکابی شعرباف ۱۷ ۱۷
عکاسی کاربردی نفیسه حسینی ۱۸  عدم ارائه پروژه ۱۷
عکاسی کاربردی زیبا مرادی ۱۸ عدم ارائه پروژه ۱۸
عکاسی کاربردی مهین کوهستانی ۱۷ عدم ارائه پروژه ۱۸
عکاسی کاربردی علی جعفری ۱۷ ۱۷
عکاسی کاربردی ناهید صانعی ۱۸ ۱۷
عکاسی کاربردی سمیرا سعیدیان ۱۷ عدم ارائه پروژه ۲۰
عکاسی کاربردی مهشید رحیمی ۱۸ ۱۷
عکاسی کاربردی فاطمه علی عسگری ۱۷  عدم ارائه پروژه ۱۷
عکاسی کاربردی فاطمه ظریفیان ۱۷ عدم ارائه پروژه ۱۶
عکاسی کاربردی زهره ایوبی زازرانی ۱۶ عدم ارائه پروژه ۱۸
عکاسی کاربردی ریحانه عارف پور ۱۷ عدم ارائه پروژه ۱۹
عکاسی کاربردی مرضیه سادات گرامیان ۱۸ ۱۶
عکاسی کاربردی مریم نامنی ۱۷  عدم ارائه پروژه ۱۷
عکاسی کاربردی فاطمه عشق آور ۱۸ ۱۷  
عکاسی کاربردی رقیه بیرامی ۱۷ ۱۶  
انیمیشن سید حسن جوادی ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷

 

رشته نام و نام خانوادگی مقدماتی-تئوری مقدماتی-عملی
تصویربرداری
رقیه بیرامی  ۱۶٫۵
تصویربرداری فاطمه عشق آور  ۱۶٫۵
تصویربرداری زینب وطن خواه  ۱۷
تصویربرداری فرانک صادقی  ۱۷
تصویربرداری مریم نامنی  ۱۸
تصویربرداری فاطمه قاسمیان  ۱۶
تصویربرداری پیمان پاشازاده  ۱۹
تصویربرداری محمدرضا باقری  ۱۵
تصویربرداری علی جعفری  ۱۷
تصویربرداری امیر براری  ۱۸
تصویربرداری ابراهیم طهماسبی  ۱۹
تصویربرداری عبدالرضا عیسی زاده  ۱۹
تصویربرداری داود اسدی  ۱۸

 

رشته نام و نام خانوادگی مقدماتی-تئوری مقدماتی-عملی
گریم سینمایی مرضیه راضی جهانی ۲۰ عدم ارائه پروژه
کارگردانی سید محمد وحید احمدی ۱۸ عدم ارائه پروژه
کارگردانی علیرضا برزگر زادگان ۱۸ عدم ارائه پروژه
فتومنی پیولیشن سمیه خداکرم ۲۰ عدم ارائه پروژه
فتومنی پیولیشن محیا قنادی ۲۰ عدم ارائه پروژه
فتومنی پیولیشن سوسن پارسا ۲۰ عدم ارائه پروژه
فتومنی پیولیشن آرزو مریدپور ۲۰ عدم ارائه پروژه
فتومنی پیولیشن مریم عظیمی ۲۰ عدم ارائه پروژه
فتومنی پیولیشن عطیه اسماعیلی ۲۰ عدم ارائه پروژه
فتومنی پیولیشن بهارک صالحی ۲۰۰ عدم ارائه پروژه
فتومنی پیولیشن داود اسدی ۲۰ عدم ارائه پروژه

 

 

رشته نام و نام خانوادگی مقدماتی-تئوری مقدماتی-عملی
دوبلاژ سعیده حاجی قاسمی ۱۹
دوبلاژ ریحانه سادات کرم پور ۱۹
دوبلاژ حسن عقیقی ۱۹
گویندگی مریم شاهسون ۱۸ ۱۵
گویندگی سیده لاله حسین پور ۱۹ ۱۵
گویندگی سارا یوسف سجادی ۱۹ ۱۳٫۵
گویندگی سالمه رضایی ۱۸ ۱۴
گویندگی علی مولوی ۱۹ ۱۵٫۵
گویندگی مسلم باقری ۱۹ ۱۵
بازیگری میرحامد کوچکی ۱۷
بازیگری وحید کرمی ۱۲
بازیگری داود رمضانی ۱۸
بازیگری حسن شکری ۱۴
بازیگری علیرضا صدیق احمدی ۱۹
بازیگری حسین آهنگرانی ۱۵
بازیگری فتانه محمدی ۱۹
بازیگری الهام مهندس سامانی ۱۳

 

رشته نام و نام خانوادگی پریمیر

تئوری

پریمیر

عملی

ادیوس

تئوری

ادیوس

عملی

افتر

تئوری

افتر

عملی

تدوین نوید منوچهری  ۱۹  ۱۹  ۲۰  ۱۹  –  –
تدوین داود اسدی  ۱۷  ۲۰  ۱۸  ۲۰  –  –
تدوین سلیمان شریف زاده  ۲۰  ۲۰  –  –  ۲۰  ۲۰
تدوین پیمان پاشازاده  ۱۷  ۱۷  ۱۸  ۱۷  –  –
تدوین الهام محمدی  ۲۰  ۱۸  ۲۰  ۱۸  –  –
تدوین سمیه خداکرم  ۱۷  ۱۸  ۱۸  ۱۸  –  –
تدوین نوشین صادقی  ۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰  –  –
تدوین اشکان خداداد  –  –  –  –  ۱۹  ۲۰
تدوین افشین خداداد  –  –  –  –  ۲۰  ۲۰
تدوین امیر حسین کرمیار  –  –  –  –  ۱۹  ۱۸
تدوین امیر براری  –  –  –  –  ۱۷  ۱۹

 

۱۳۹۳-۰۴-۱۹

۱ پاسخ در "آزمون آزاد تیر ماه ۹۶"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X